woensdag 7 september 2016

Pluspunt instructiefilmpjes bij toetsdoelen groep 6 en 7

In het jaar 2015 ben in afgestudeerd aan mijn tweede Master, de Master Leren en Innoveren. Tijdens mijn afstudeerjaar ben ik bezig met het verlichten van de ervaren werkdruk bij leerkrachten in combinatiegroepen. Ik merkte op mijn school dat de leerkrachten de werkdruk niet zozeer ervoeren na schooltijd, maar juist tijdens schooltijd omdat zij het gevoel hadden tekort te schieten. 
Een van de oplossingen die uit literatuuronderzoek naar voren kwam was het werken met Flipping the Classroom. In voortgezet en hoger onderwijs wordt hier gebruik van gemaakt bij wijze van huiswerk. Een filmpje met instructie wordt thuis bekeken waardoor in de klas ruimte blijft om actief met de stof bezig te zijn en direct feedback te geven omdat de kennisoverdracht al heeft plaatsgevonden. Dit principe pas ik toe in het klaslokaal tijdens verwerken van rekenen.

Nieuwe stof wordt steeds aangeboden door de leerkracht, maar het gebeurt vaak dat leerlingen tijdens herhaling graag nog even horen of zien hoe een bepaalde oplossingsstrategie werkt. Juist in een combinatieklas is dit soms lastiger omdat je op het moment dat de ene groep verwerkt de andere groep instructie aan het geven bent. Daarom heb ik bij de toetsdoelen van Pluspunt groep 6 en 7 passende instructiefilmpjes gezocht. Tijdens mijn studie heb ik dit van èèn blok gedaan tijdens mijn praktijkonderzoek. Het jaar na mijn studie heb ik door middel van een innovatiesubsidie van mijn bestuur O2A5 dit project voort kunnen zetten en bij nog veel meer blokken de filmpjes kunnen uitzoeken. Zoals dit helaas vaak gaat heb ik niet alles kunnen doen tijdens het project wat ik had willen doen. Ik heb van beide jaargroepen ongeveer de helft van de blokken kunnen uitwerken.

Je kunt hier op twee manieren gebruik van maken. Je kunt gebruik maken van fliptweespan . Dit is een yurlspagina waarop je via de tabbladen toegang hebt tot alle filmpjes die ik bij elkaar heb gezocht. Hier staat steeds het doel op leerkrachtniveau, de uitleg op leerlingniveau en het filmpje zelf. Je kunt deze filmpjes klassikaal gebruiken, maar juist ook zorgen dat de leerling deze vrij kan benaderen om zelf erbij te pakken tijdens de les. Denk hiernaast ook eens aan ouders die vaak graag willen helpen maar zelf ook niet precies weten hoe sommen tegenwoordig worden aangepakt. Ook voor hen kan het heel prettig zijn om de filmpjes eens te kijken.

De wijze die ik zelf gebruikte is het ophangen met QR-codes. Leerlingen scannen de code bij het soort som dat ze lastig vinden of even willen herhalen. Ze lopen met hun Ipad naar hun plaats en bekijken het filmpje. Sommige kinderen kijken het filmpje en gaan daarna aan het werk, andere kinderen pauzeren het filmpje steeds en volgen zo het stappenplan.

Via deze link vind je de mappen naar de posters met QR-codes. Ik vind het zelf jammer dat ik niet alles heb afgekregen in een jaar tijd maar het is een behoorlijke uitzoekerij. De filmpjes zijn bij ons nog steeds in gebruik, maar in een andere vorm aangezien we inmiddels zijn overgestapt als school op het werken met leerlijnen via Snappet. Ik zal zelf het project dus niet verder af maken. Wanneer iemand anders dit doet plaats ik de bladen graag.

Ik heb hier enorm veel tijd in zitten, dus ik zou het heel leuk vinden om te horen of zien wat je ermee gaat doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten