dinsdag 13 september 2016

LOF - LeerkrachtenOntwikkelFonds

Stel je voor…
Een rustige school in een rustig dorp. Jarenlang werkte men met vijf (combinatie)groepen. Maar nu… Krimp…Passend Onderwijs…Minder mankracht maar er wordt meer gevraagd.
HELP, hier MOETEN we iets mee!!
Zo zien wij dit niet!!
Hier KUNNEN en MOGEN we iets mee!
Schooljaar 2016-2017.
We zijn Slimfit-school geworden. Reguliere klassen zijn vervangen door ‘units’. We werken met de units 123, 45 en 678. In onze gedifferentieerde leeromgeving zijn er verschillende rollen en taken voor betrokkenen. Leerlingen krijgen passend onderwijs, omdat meer mensen met verschillende talenten worden ingezet in de groep.
Uit mijn onderzoek ‘effectieve instructie in combinatiegroepen’ (Jongkind, 2015) bleek dat onze leerkrachten leerlingen op eigen niveau willen bedienen, maar worstelen met het organiseren van alle verschillende instructies die zij willen geven. Dit probleem werd reeds ervaren binnen reguliere combinatiegroepen, in een unit van drie groepen is dit gevoel van onmacht alleen maar groter. We moeten momenten creëren waarop wij als collega’s in gesprek gaan met elkaar en anderen. Met de kennis vanuit mijn opleidingen ben ik de persoon om dit te begeleiden. Met mijn inzet kan ik mezelf verder ontwikkelen als begeleidingsspecialist op het gebied van innovaties, maar ook collega’s meenemen in deze ontwikkeling. Daarna kan dit zich verspreiden naar andere scholen die te maken hebben met dezelfde krimpproblematiek.

Dit jaar mag ik aan de gang met een subsidie van het LeerkrachtenOntwikkelFonds. Jullie gaan daar nog meer over horen, maar als je nieuwsgierig bent lees je hier meer over allerlei interessante projecten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten